Què t’oferim?

Les cambres frigorífiques permeten la conservació, la refrigeració o la pre-refrigeració de productes, especialment alimentaris, que s’han de mantindre en una temperatura estable i preestablerta. Depenent de la funció de la cambra aquesta podrà variar dels +18 °C als -28 °C, aconseguint així una atmosfera controlada. Intec Fred identificarà les diferents tipologies dels materials a utilitzar amb la finalitat d’obtenir el millor aïllament, reduint costos de gestió i manteniment i garantint la constant de les condicions internes, en especial la temperatura.

Oferim solucions integrals adaptades a les necessitats operatives de cada client.

Procediment

  • Estudi de necessitats: Per començar és molt important conèixer les necessitats frigorífiques del producte. Ja que depenent del material, podem optar per una refrigeració de conservació o bé de congelació. Aquest punt és vital en el procés, ja que determinarà com actuarem a més de com s’ha de conservar el producte perquè aquest es mantingui en unes condicions òptimes.
  • Elaboració de pressupost: Un cop registrades les necessitats, realitzem una descripció detallada de les actuacions a desenvolupar.
  • Muntatge: El següent pas és començar el muntatge del recinte amb panells de poliuretà injectat de qualitat alimentaria.
  • Instal·lació de l’equip frigorífic: Una vegada el recinte ha estat creat s’insta-la l’equip frigorífic prèviament estudiat, utilitzant refrigerants ecològics.
  • Posada en marxa, verificació i programació: Un cop tot ha estat muntat i instal·lat, ens fem carreg de la posada en marxa per a poder verificar que tot funciona correctament i la posterior programació per adequar de forma automàtica la conservació del producte segons les necessitats.

Beneficis

  • Òptima conservació del producte: gràcies a temperaturas estables i prestaablertes de entre +18ºC i -28ºC, depenent si la cambra és per a la conservació o congelació.
  • Alta adaptabilitat: aquestes cambres són modulars i es munten en panells tant el revestiment com el paviment i el sostre. Són instal.lacions a mida que s’adapten a les peculiaritats de cada local.
  • Gran capacitat d’emmagatzematge: Gràcies a l’alta adaptabilitat que ofereix aquest sistema de conservació hi ha la possibilitat de distribuir l’espai segons les necessitats mitjançant prestatgeries modulars i carros, entre d’altres.
  • Millor control de l’estoc: Tenir un espai habilitat i ben organitzat facilita el control de les mercaderies guanyant d’aquesta manera en eficiència i professionalitat.
  • Millora higiènica: Al comptar amb un espai redistribuït a la teva mida s’evita la contaminació creuada dels productes.

Fes clic aquí si tens algun dubte o bé demana pressupost sense cap tipus de compromís.