Què t’oferim?

Oferim un servei de manteniment per tal d’assegurar el correcte funcionament de tota la maquinària. D’aquesta manera es redueixen costos i s’aconsegueix la millora contínua en les operacions i funcions que es desenvolupen.

Aquest es portarà a terme mitjançant inspeccions periòdiques que són sumament importants a l’hora de tenir una visió a llarg termini, planificant i programant el manteniment per tal de reduïr costos de recanvis i materials.

Actuar abans de que les fallades apareguin causant danys irreparables és la manera de garantir la qualitat de l’activitat de l’empresa.

Aplicant el tipus de manteniments que correspongui segons la situació o necessitats del client, com poden ser:

 • Mantenimient correctiu
 • Mantenimient preventiu
 • Mantenimient predictiu
 • Mantenimient productiu total

Procediment

 • Estudi estructural: Realitzem una anàlisi dels equips i la maquinària per tal de determinar les futures necessitats d’actuació.
 • Elaboració de pressupost: Un cop registrades les necessitats, realitzem una descripció detallada de les actuacions a desenvolupar.
 • Planificació i programació: Tot seguit estructurem les actuacions que s’han de dur a terme amb el client.
 • Actuació de les operacions: Implementem les mesures de manteniment necessàries.
 • Inspeccions periòdiques: Posteriorment, oferim un seguiment periòdic de la maquinària per tal que mantenir el seu rendiment òptim.

Beneficis

 • Disminució de les pèrdues i costos en la  producció
 • Prevenció de possibles accidents laborals
 • Augment de la vida útil de la maquinària i altres equips
 • Documentació de manteniment de cada equip adeqüada a la legislació vigent.
 • Millora de la qualitat de l’activitat de l’empresa.

Fes clic aquí si tens algun dubte o bé demana pressupost sense cap tipus de compromís.