Què t’oferim?

A Intec Fred posem al teu abast la possibilitat d’instal·lar un sistema que combina a la perfecció confort i baix consum energètic. A més de ser una tecnologia innovadora i oferir un alt rendiment cal destacar l’absència d’impacte visual.

Procediment

  • Estudi perimetral: Primerament realitzem els càlculs necessaris per a determinar el confort tèrmic tenint en compte la temperatura interior seca, la temperatura de radiació de les superfícies que envolten l’estança i les possibles pèrdues d’energia.
  •  Elaboració de pressupost: En segón lloc realitzem un pressupost on es descriuen detalladament els materials i equips per a la realització de l’obra.
  • Instal·lació: Després de preparar la superfície s’instal·len els col·lectors. Posteriorment es col·loquen els panells aïllants i tot seguit s’instal·len les canonades.
  • Posada en marxa i verificació: En aquest moment es comprova la instal·lació i si tot funciona correctament. Una vegada confirmat que tot funciona, s’aboca el morter.

Beneficis

  • Guanya en comoditat: Els sistemes de climatització radiant a baixa temperatura són els sistemes que millor s’ajusten a l’emissió de calor del cos humà per radiació, convecció i conducció.
  • Estalvi energètic: Considerable estalvi energètic, donat que treballa a baixes temperatures i es tenen menys pèrdues a través de les parets.
  • Més saludable: És un sistema saludable, higiènic i confortable que no modifica la temperatura de l’aire i redueix la humitat, repartint l’escalfor de manera uniforme.
  • Millor comfort: És un sistema silenciós i estètic.

Fes clic aquí si tens algun dubte o bé demana pressupost sense cap tipus de compromís.